Общи условия 2018-07-01T01:33:26+00:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта vinciddesign.com.
  Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ВИНСИД ЕООД /собственик на интернет магазин vinciddesign.com/ от една страна и потребителите на електронен магазин vinciddesign.com, наричан за краткост Сайт. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на vinciddesign.com с изключение на линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 2. По време на регистрация, с отбелязване в полето “приемам Общите условия”, потребителят извършва електонно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия.
 3. Поръчки чрез сайта vinciddesign.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
 4. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра vinciddesign.com IP адрес на потребителя, както и друга информация.
  1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на vinciddesign.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
 5. За да закупите стока от нашия Сайт, Вие трябва:
  • Да имате постоянен адрес в България;
  • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
  • Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;
  • Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;
  • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
 6. Сайтът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
 7. Сайтът си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
 8. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ВИНСИД ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.
 9. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка или по банков път /наложен платеж/, като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерскифирми СПИДИ и ЕКОНТ.

II. ДОСТАВКА

 1. Доставките се извършват в срок от 2 до 5 работни дни от потвърждаването на поръчката. Поръчки, направени след 16.00ч., се обработват на следващия ден.
  1. При поръчка до 50.00 лв. – доставката е за сметка на клиента.
   При поръчка над 50.00 лв – доставката е за сметка на online магазина.
  2. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, последният не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
   При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, същият може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

 1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

  1. Търговецът запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
  2. Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, той ще бъде подменен с нов или ще бъде възстановеназаплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, като в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача.
  3. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
 2. Информацията, събрана от търговеца при използването на Сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Повече информация ще откриете в нашата Политика за събиране и съхранение на личните данни.
 3. Търговецът си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва Сайта. Фактът, че потребителят продължава да използва Сайта след публикуването на промените, се приема като потвърждение за това, че същият приема и е съгласен с тези промени в настоящите Общи условия. Поръчвайки продукти от магазина на ВИНСИДЕООД /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Търговецът си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.
 4. Търговецът не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание,които не са част от сайта vinciddesign.com. ВИНСИД ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях vinciddesign.com, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.
 5. Ограничения и изключване на отговорността
  1. ВИНСИД ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, като ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
  2. Търговецът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
  3. Търговецът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
  4. Търговецът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна vinciddesign.com.
  5. Търговецът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
  6. Търговецът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
  7. Търговецът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.
  8. Продажбата на продуктите се регламентира от законодателството на Република България.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина vinciddesign.com.
 2. Потребителя има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

 3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният на сайта начин.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца, се задължава при ползване на услугите:
  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от vinciddesign.com услуги;
  • да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез vinciddesign.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;
 6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.
 3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.
 4. След получаване на плащането, търговецът се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, както и да достави в срок заявената за покупка стока.
 5. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 50 лв. Отмяна